[ main ]

Coverage details for /usr/src/linux-2.5.26/mm

Click on Test Name to view test description.

Click on kernel file name to view source level details.

bootmem.c 253 lines of code
  Distinct lines hit:  0
  Percent coverage:  0.00%
  Test Name Lines Hit  

filemap.c 1517 lines of code
  Distinct lines hit:  522
  Percent coverage:  34.41%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 148  
  fork01 367  
  fork02 155  
  fork03 155  
  fork04 383  
  fork05 155  
  fork06 155  
  fork07 371  
  fork08 368  
  fork09 260  
  fork10 370  
  fork11 145  
  ioctl01 244  
  ioctl02 145  
  mmap001 389  
  mmap01 389  
  mmap02 371  
  mmap03 358  
  mmap04 358  
  mmap05 358  
  mmap06 358  
  mmap07 358  
  mmap08 348  
  mprotect01 155  
  mprotect02 364  
  mprotect03 349  
  mremap01 436  
  mremap02 155  
  mremap03 155  
  mremap04 145  
  msync01 416  
  msync02 372  
  msync03 155  
  msync04 371  
  msync05 145  
  munmap01 357  
  munmap02 357  
  munmap03 350  
  readv01 409  
  readv02 412  
  sbrk01 275  
  sigaction01 198  
  sigaction02 189  
  sigaltstack01 196  
  sigaltstack02 186  
  sighold02 186  
  signal01 285  
  signal02 198  
  signal03 198  
  signal04 228  
  signal05 189  
  sigprocmask01 186  
  sigrelse01 275  
  sigsuspend01 186  
  stat03 288  
  symlink01 278  
  vfork01 198  
  vfork02 196  
  write01 394  
  write02 406  
  write03 410  
  write04 285  
  write05 288  
  writev01 412  
  writev02 400  
  writev03 413  
  writev04 401  
  writev05 402  

highmem.c 284 lines of code
  Distinct lines hit:  8
  Percent coverage:  2.82%
  Test Name Lines Hit  
  fork02 8  
  fork03 8  
  fork06 8  
  mmap001 8  
  mmap01 8  
  mremap01 8  
  msync01 8  
  readv01 8  
  sigaction01 8  
  sigaltstack01 8  
  signal01 8  
  signal02 8  
  signal03 8  
  signal04 8  
  stat03 8  
  symlink01 8  
  vfork01 8  
  vfork02 8  
  write01 8  
  write02 8  
  write03 8  
  write04 8  
  writev01 8  
  writev02 8  
  writev03 8  
  writev04 8  

memory.c 994 lines of code
  Distinct lines hit:  308
  Percent coverage:  30.99%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 307  
  fork01 307  
  fork02 307  
  fork03 307  
  fork04 307  
  fork05 307  
  fork06 307  
  fork07 307  
  fork08 307  
  fork09 307  
  fork10 307  
  fork11 307  
  ioctl01 307  
  ioctl02 307  
  mmap001 307  
  mmap01 308  
  mmap02 307  
  mmap03 307  
  mmap04 307  
  mmap05 307  
  mmap06 307  
  mmap07 307  
  mmap08 307  
  mprotect01 307  
  mprotect02 307  
  mprotect03 307  
  mremap01 307  
  mremap02 307  
  mremap03 307  
  mremap04 307  
  msync01 307  
  msync02 307  
  msync03 307  
  msync04 307  
  msync05 307  
  munmap01 307  
  munmap02 307  
  munmap03 307  
  readv01 307  
  readv02 307  
  sbrk01 307  
  sigaction01 307  
  sigaction02 307  
  sigaltstack01 307  
  sigaltstack02 307  
  sighold02 307  
  signal01 307  
  signal02 307  
  signal03 307  
  signal04 307  
  signal05 307  
  sigprocmask01 307  
  sigrelse01 307  
  sigsuspend01 307  
  stat03 307  
  symlink01 307  
  vfork01 307  
  vfork02 307  
  write01 307  
  write02 307  
  write03 307  
  write04 307  
  write05 307  
  writev01 307  
  writev02 307  
  writev03 307  
  writev04 307  
  writev05 307  

mempool.c 161 lines of code
  Distinct lines hit:  11
  Percent coverage:  6.83%
  Test Name Lines Hit  
  fork01 11  
  fork02 11  
  fork03 11  
  fork04 11  
  fork05 11  
  fork06 11  
  fork07 11  
  fork08 11  
  fork09 11  
  fork10 11  
  fork11 7  
  ioctl01 11  
  ioctl02 7  
  mmap001 11  
  mmap01 11  
  mmap02 11  
  mmap03 11  
  mmap04 11  
  mmap05 11  
  mmap06 11  
  mmap07 11  
  mmap08 11  
  mprotect01 11  
  mprotect02 11  
  mprotect03 11  
  mremap01 11  
  mremap02 11  
  mremap03 11  
  mremap04 7  
  msync01 11  
  msync02 11  
  msync03 11  
  msync04 11  
  msync05 7  
  munmap01 11  
  munmap02 11  
  munmap03 11  
  readv01 11  
  readv02 11  
  sbrk01 11  
  sigaction01 11  
  sigaction02 7  
  sigaltstack01 11  
  sigaltstack02 7  
  sighold02 7  
  signal01 11  
  signal02 11  
  signal03 11  
  signal04 11  
  signal05 7  
  sigprocmask01 7  
  sigrelse01 11  
  sigsuspend01 7  
  stat03 11  
  symlink01 11  
  vfork01 11  
  vfork02 11  
  write01 11  
  write02 11  
  write03 11  
  write04 11  
  write05 11  
  writev01 11  
  writev02 11  
  writev03 11  
  writev04 11  
  writev05 11  

mincore.c 103 lines of code
  Distinct lines hit:  0
  Percent coverage:  0.00%
  Test Name Lines Hit  

mlock.c 248 lines of code
  Distinct lines hit:  0
  Percent coverage:  0.00%
  Test Name Lines Hit  

mmap.c 819 lines of code
  Distinct lines hit:  510
  Percent coverage:  62.27%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 494  
  fork01 494  
  fork02 483  
  fork03 483  
  fork04 494  
  fork05 477  
  fork06 483  
  fork07 494  
  fork08 494  
  fork09 494  
  fork10 494  
  fork11 483  
  ioctl01 494  
  ioctl02 483  
  mmap001 502  
  mmap01 502  
  mmap02 501  
  mmap03 501  
  mmap04 501  
  mmap05 501  
  mmap06 502  
  mmap07 495  
  mmap08 494  
  mprotect01 501  
  mprotect02 502  
  mprotect03 502  
  mremap01 505  
  mremap02 483  
  mremap03 483  
  mremap04 492  
  msync01 502  
  msync02 502  
  msync03 483  
  msync04 494  
  msync05 483  
  munmap01 502  
  munmap02 502  
  munmap03 504  
  readv01 494  
  readv02 494  
  sbrk01 495  
  sigaction01 483  
  sigaction02 483  
  sigaltstack01 494  
  sigaltstack02 494  
  sighold02 483  
  signal01 494  
  signal02 483  
  signal03 483  
  signal04 483  
  signal05 483  
  sigprocmask01 483  
  sigrelse01 494  
  sigsuspend01 483  
  stat03 494  
  symlink01 494  
  vfork01 494  
  vfork02 483  
  write01 494  
  write02 494  
  write03 494  
  write04 494  
  write05 494  
  writev01 494  
  writev02 494  
  writev03 494  
  writev04 494  
  writev05 494  

mprotect.c 291 lines of code
  Distinct lines hit:  138
  Percent coverage:  47.42%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 119  
  fork01 119  
  fork02 119  
  fork03 119  
  fork04 119  
  fork05 119  
  fork06 119  
  fork07 119  
  fork08 119  
  fork09 119  
  fork10 119  
  fork11 119  
  ioctl01 119  
  ioctl02 119  
  mmap001 119  
  mmap01 119  
  mmap02 119  
  mmap03 119  
  mmap04 119  
  mmap05 119  
  mmap06 119  
  mmap07 119  
  mmap08 119  
  mprotect01 123  
  mprotect02 134  
  mprotect03 134  
  mremap01 119  
  mremap02 119  
  mremap03 119  
  mremap04 119  
  msync01 119  
  msync02 119  
  msync03 119  
  msync04 119  
  msync05 119  
  munmap01 119  
  munmap02 119  
  munmap03 119  
  readv01 119  
  readv02 119  
  sbrk01 119  
  sigaction01 119  
  sigaction02 119  
  sigaltstack01 119  
  sigaltstack02 119  
  sighold02 119  
  signal01 119  
  signal02 119  
  signal03 119  
  signal04 119  
  signal05 119  
  sigprocmask01 119  
  sigrelse01 119  
  sigsuspend01 119  
  stat03 119  
  symlink01 119  
  vfork01 119  
  vfork02 119  
  write01 119  
  write02 119  
  write03 119  
  write04 119  
  write05 119  
  writev01 119  
  writev02 119  
  writev03 119  
  writev04 119  
  writev05 119  

mremap.c 280 lines of code
  Distinct lines hit:  55
  Percent coverage:  19.64%
  Test Name Lines Hit  
  mremap01 50  
  mremap02 14  
  mremap03 25  
  mremap04 42  

msync.c 170 lines of code
  Distinct lines hit:  129
  Percent coverage:  75.88%
  Test Name Lines Hit  
  mmap001 126  
  mmap01 126  
  mremap01 126  
  msync01 117  
  msync02 101  
  msync03 9  
  msync04 7  
  msync05 34  

numa.c 93 lines of code
  Distinct lines hit:  0
  Percent coverage:  0.00%
  Test Name Lines Hit  

oom_kill.c 102 lines of code
  Distinct lines hit:  0
  Percent coverage:  0.00%
  Test Name Lines Hit  

page-writeback.c 229 lines of code
  Distinct lines hit:  89
  Percent coverage:  38.86%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 13  
  fork01 26  
  fork02 13  
  fork03 21  
  fork04 18  
  fork05 21  
  fork06 13  
  fork07 26  
  fork08 18  
  fork09 21  
  fork10 18  
  fork11 13  
  ioctl01 13  
  ioctl02 21  
  mmap001 40  
  mmap01 41  
  mmap02 18  
  mmap03 18  
  mmap04 18  
  mmap05 26  
  mmap06 18  
  mmap07 18  
  mmap08 26  
  mprotect01 21  
  mprotect02 31  
  mprotect03 18  
  mremap01 47  
  mremap02 13  
  mremap03 13  
  mremap04 13  
  msync01 33  
  msync02 18  
  msync03 13  
  msync04 26  
  msync05 13  
  munmap01 26  
  munmap02 26  
  munmap03 18  
  readv01 13  
  readv02 13  
  sbrk01 8  
  sigaction01 8  
  sigaction02 8  
  sigaltstack01 8  
  sigaltstack02 8  
  sighold02 8  
  signal01 8  
  signal02 8  
  signal03 8  
  signal04 8  
  signal05 8  
  sigprocmask01 8  
  sigrelse01 8  
  sigsuspend01 33  
  stat03 16  
  symlink01 21  
  vfork01 8  
  vfork02 8  
  write01 13  
  write02 54  
  write03 13  
  write04 8  
  write05 8  
  writev01 13  
  writev02 26  
  writev03 21  
  writev04 26  
  writev05 26  

page_alloc.c 653 lines of code
  Distinct lines hit:  213
  Percent coverage:  32.62%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 135  
  fork01 135  
  fork02 135  
  fork03 135  
  fork04 135  
  fork05 135  
  fork06 135  
  fork07 135  
  fork08 135  
  fork09 135  
  fork10 135  
  fork11 135  
  ioctl01 135  
  ioctl02 135  
  mmap001 135  
  mmap01 151  
  mmap02 135  
  mmap03 135  
  mmap04 135  
  mmap05 135  
  mmap06 135  
  mmap07 135  
  mmap08 135  
  mprotect01 135  
  mprotect02 135  
  mprotect03 135  
  mremap01 180  
  mremap02 135  
  mremap03 135  
  mremap04 135  
  msync01 135  
  msync02 135  
  msync03 135  
  msync04 135  
  msync05 135  
  munmap01 135  
  munmap02 135  
  munmap03 135  
  readv01 135  
  readv02 135  
  sbrk01 135  
  sigaction01 135  
  sigaction02 135  
  sigaltstack01 135  
  sigaltstack02 135  
  sighold02 135  
  signal01 135  
  signal02 135  
  signal03 135  
  signal04 135  
  signal05 135  
  sigprocmask01 135  
  sigrelse01 135  
  sigsuspend01 135  
  stat03 135  
  symlink01 135  
  vfork01 135  
  vfork02 135  
  write01 135  
  write02 197  
  write03 135  
  write04 135  
  write05 135  
  writev01 135  
  writev02 135  
  writev03 135  
  writev04 135  
  writev05 135  

page_io.c 121 lines of code
  Distinct lines hit:  41
  Percent coverage:  33.88%
  Test Name Lines Hit  
  write02 41  

pdflush.c 114 lines of code
  Distinct lines hit:  34
  Percent coverage:  29.82%
  Test Name Lines Hit  
  sigsuspend01 34  

readahead.c 146 lines of code
  Distinct lines hit:  96
  Percent coverage:  65.75%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 85  
  fork01 95  
  fork02 95  
  fork03 95  
  fork04 95  
  fork05 95  
  fork06 95  
  fork07 95  
  fork08 95  
  fork09 95  
  fork10 95  
  fork11 85  
  ioctl01 95  
  ioctl02 85  
  mmap001 95  
  mmap01 95  
  mmap02 95  
  mmap03 95  
  mmap04 95  
  mmap05 95  
  mmap06 95  
  mmap07 95  
  mmap08 85  
  mprotect01 95  
  mprotect02 95  
  mprotect03 85  
  mremap01 95  
  mremap02 95  
  mremap03 95  
  mremap04 85  
  msync01 95  
  msync02 95  
  msync03 95  
  msync04 95  
  msync05 85  
  munmap01 95  
  munmap02 95  
  munmap03 85  
  readv01 95  
  readv02 85  
  sbrk01 85  
  sigaction01 95  
  sigaction02 85  
  sigaltstack01 95  
  sigaltstack02 85  
  sighold02 85  
  signal01 95  
  signal02 95  
  signal03 95  
  signal04 95  
  signal05 85  
  sigprocmask01 85  
  sigrelse01 85  
  sigsuspend01 85  
  stat03 95  
  symlink01 95  
  vfork01 95  
  vfork02 95  
  write01 95  
  write02 95  
  write03 95  
  write04 95  
  write05 85  
  writev01 95  
  writev02 96  
  writev03 95  
  writev04 95  
  writev05 85  

shmem.c 1235 lines of code
  Distinct lines hit:  144
  Percent coverage:  11.66%
  Test Name Lines Hit  
  mremap04 115  
  write02 33  

slab.c 1376 lines of code
  Distinct lines hit:  225
  Percent coverage:  16.35%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 71  
  fork01 71  
  fork02 68  
  fork03 68  
  fork04 71  
  fork05 68  
  fork06 68  
  fork07 138  
  fork08 71  
  fork09 71  
  fork10 71  
  fork11 68  
  ioctl01 71  
  ioctl02 71  
  mmap001 71  
  mmap01 71  
  mmap02 71  
  mmap03 71  
  mmap04 71  
  mmap05 71  
  mmap06 71  
  mmap07 71  
  mmap08 71  
  mprotect01 68  
  mprotect02 71  
  mprotect03 71  
  mremap01 220  
  mremap02 68  
  mremap03 68  
  mremap04 68  
  msync01 71  
  msync02 71  
  msync03 68  
  msync04 71  
  msync05 68  
  munmap01 71  
  munmap02 71  
  munmap03 71  
  readv01 65  
  readv02 65  
  sbrk01 65  
  sigaction01 65  
  sigaction02 65  
  sigaltstack01 65  
  sigaltstack02 68  
  sighold02 65  
  signal01 65  
  signal02 62  
  signal03 65  
  signal04 65  
  signal05 68  
  sigprocmask01 68  
  sigrelse01 68  
  sigsuspend01 71  
  stat03 68  
  symlink01 71  
  vfork01 65  
  vfork02 68  
  write01 65  
  write02 225  
  write03 65  
  write04 68  
  write05 68  
  writev01 65  
  writev02 68  
  writev03 65  
  writev04 68  
  writev05 68  

swap.c 60 lines of code
  Distinct lines hit:  28
  Percent coverage:  46.67%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 16  
  fork01 18  
  fork02 16  
  fork03 16  
  fork04 18  
  fork05 16  
  fork06 16  
  fork07 18  
  fork08 18  
  fork09 18  
  fork10 18  
  fork11 16  
  ioctl01 18  
  ioctl02 16  
  mmap001 18  
  mmap01 18  
  mmap02 18  
  mmap03 18  
  mmap04 18  
  mmap05 18  
  mmap06 18  
  mmap07 18  
  mmap08 18  
  mprotect01 16  
  mprotect02 18  
  mprotect03 18  
  mremap01 28  
  mremap02 16  
  mremap03 16  
  mremap04 16  
  msync01 18  
  msync02 18  
  msync03 16  
  msync04 18  
  msync05 16  
  munmap01 18  
  munmap02 18  
  munmap03 18  
  readv01 28  
  readv02 28  
  sbrk01 28  
  sigaction01 16  
  sigaction02 26  
  sigaltstack01 16  
  sigaltstack02 16  
  sighold02 16  
  signal01 28  
  signal02 16  
  signal03 16  
  signal04 16  
  signal05 26  
  sigprocmask01 16  
  sigrelse01 28  
  sigsuspend01 16  
  stat03 28  
  symlink01 18  
  vfork01 16  
  vfork02 16  
  write01 28  
  write02 28  
  write03 28  
  write04 28  
  write05 28  
  writev01 28  
  writev02 28  
  writev03 28  
  writev04 28  
  writev05 28  

swap_state.c 196 lines of code
  Distinct lines hit:  32
  Percent coverage:  16.33%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 3  
  fork01 3  
  fork02 3  
  fork03 3  
  fork04 3  
  fork05 3  
  fork06 3  
  fork07 3  
  fork08 3  
  fork09 3  
  fork10 3  
  fork11 3  
  ioctl01 3  
  ioctl02 3  
  mmap001 3  
  mmap01 3  
  mmap02 3  
  mmap03 3  
  mmap04 3  
  mmap05 3  
  mmap06 3  
  mmap07 3  
  mmap08 3  
  mprotect01 3  
  mprotect02 3  
  mprotect03 3  
  mremap01 10  
  mremap02 3  
  mremap03 3  
  mremap04 3  
  msync01 3  
  msync02 3  
  msync03 3  
  msync04 3  
  msync05 3  
  munmap01 3  
  munmap02 3  
  munmap03 3  
  readv01 3  
  readv02 3  
  sbrk01 3  
  sigaction01 3  
  sigaction02 3  
  sigaltstack01 3  
  sigaltstack02 3  
  sighold02 3  
  signal01 3  
  signal02 3  
  signal03 3  
  signal04 3  
  signal05 3  
  sigprocmask01 3  
  sigrelse01 3  
  sigsuspend01 3  
  stat03 3  
  symlink01 3  
  vfork01 3  
  vfork02 3  
  write01 3  
  write02 32  
  write03 3  
  write04 3  
  write05 3  
  writev01 3  
  writev02 3  
  writev03 3  
  writev04 3  
  writev05 3  

swapfile.c 1033 lines of code
  Distinct lines hit:  147
  Percent coverage:  14.23%
  Test Name Lines Hit  
  brk01 11  
  fork01 11  
  fork02 11  
  fork03 11  
  fork04 11  
  fork05 11  
  fork06 11  
  fork07 13  
  fork08 13  
  fork09 11  
  fork10 11  
  fork11 11  
  ioctl01 11  
  ioctl02 11  
  mmap001 11  
  mmap01 23  
  mmap02 11  
  mmap03 11  
  mmap04 11  
  mmap05 11  
  mmap06 11  
  mmap07 11  
  mmap08 11  
  mprotect01 11  
  mprotect02 11  
  mprotect03 11  
  mremap01 48  
  mremap02 11  
  mremap03 11  
  mremap04 11  
  msync01 11  
  msync02 11  
  msync03 11  
  msync04 11  
  msync05 11  
  munmap01 11  
  munmap02 11  
  munmap03 11  
  readv01 11  
  readv02 11  
  sbrk01 11  
  sigaction01 11  
  sigaction02 11  
  sigaltstack01 11  
  sigaltstack02 11  
  sighold02 11  
  signal01 13  
  signal02 11  
  signal03 11  
  signal04 11  
  signal05 11  
  sigprocmask01 11  
  sigrelse01 11  
  sigsuspend01 11  
  stat03 11  
  symlink01 11  
  vfork01 11  
  vfork02 11  
  write01 11  
  write02 133  
  write03 11  
  write04 11  
  write05 11  
  writev01 11  
  writev02 11  
  writev03 11  
  writev04 11  
  writev05 11  

vmalloc.c 311 lines of code
  Distinct lines hit:  0
  Percent coverage:  0.00%
  Test Name Lines Hit  

vmscan.c 527 lines of code
  Distinct lines hit:  182
  Percent coverage:  34.54%
  Test Name Lines Hit  
  mremap01 161  
  write02 182